Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op www.reborn-ontspannenleven.nl komen toe aan Reborn.

Ze mogen niet vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reborn. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.